Thiết bị lưu trữ Synology Expansion Unit RX1217 chính hãng

44.200.000

Applied Models:

  • 19 series: RS1619xs+
  • 18 series: RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+
  • 17 series: RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs
  • 16 series: RS2416RP+, RS2416+
  • 14 series: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS2414RP+, RS2414+