Toshiba HDD Enterprise 4TB

5.397.000 4.397.000

  • Dung lượng : 4TB
  • Giao tiếp : SATA-2.6/3.0
  • Tốc độ : 6.0Gbps
  • Vòng quay : 7,200rpm
  • Cache : 64MiB