TS-DRam DDR4 2400 (For Desktop)

  • 4GB DDR4 2400 U-DIMM 1Rx8 512Mx8 CL17 1.2V
  • 8GB DDR4 2400 U-DIMM 1Rx8 1Gx8 CL17 1.2V
  • 16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8 1Gx8 CL17 1.2V

Sản phẩm Order. Vui lòng liên hệ Shop để nhận báo giá!

Liên hệ nhận báo giá
Danh mục: