Hướng dẫn cách gộp ổ đĩa bằng Minitool Partition Wizard

Chức năng Merge Partition (gộp ổ đĩa) trên MiniTool Partition Wizard giúp cho người dùng hợp nhất 2 phân vùng liền nhau. Tuy nhiên, chỉ hoạt động với phân vùng NTFS. Nếu phân vùng đích định dạng bằng hệ thống tệp FAT12 / FAT16 / FAT32, bạn hãy sử dụng chức năng chuyển đổi FAT […]