Tổng hợp các cách hiện file ẩn trong USB Win 10, 8,7

Khi sử dụng USB để sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác thì USB bị virus tấn công là bình thường và rất hay xảy ra. Và khi đã bị virus tấn công ổ USB thì nó có thể “ăn” hoặc làm ẩn đi bất kỳ dữ liệu nào trên USB của […]