Amazon cho phép đào Chia Coin trên đám mây Amazon Web Services

Chia Coin – hay còn được gọi là đồng coin XCH đã trở thành “cơn sốt” mới trong giới đầu tư tiền điện tử. Theo đó, Amazon cho phép đào Chia Coin trên đám mây Amazon Web Services (AWS). Amazon cho đào Chia Coin trên đám mây Amazon Web Services Đồng tiền ảo được mệnh […]