Cách đồng bộ các tệp tin giữa NAS Synology và máy tính bằng Cloud Station

Cách đồng bộ các tệp tin : Cloud Station là một ứng dụng đồng bộ hóa cho phép bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa các tệp trên NAS Synology với những thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính hoặc thiết bị di động (với DS Cloud). Cài đặt máy chủ Cloud Station […]