Top 5 thiết bị công nghệ không thể thiếu trong đại dịch Covid-19

Điện thoại là món đồ công nghệ không thể thiếu trong thời điểm dịch covid Trong thời điểm mà mọi người đều có xu hướng ở nhà sinh hoạt nhằm phòng tránh dịch Covid, thì chiếc điện thoại sẽ giúp bạn được nhiều điều sau: Đặt đồ ăn Liên hệ với bạn bè, gia đình […]