Các dấu hiệu ổ cứng bị hỏng

Là bộ phận quan trọng của laptop, nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan trọng, nên chỉ cần bị hư hỏng thì toàn bộ chúng có khả năng mất hết. Do đó, nếu laptop không hoạt động, mang đi sửa chữa và nhận được câu trả lời “Hỏng ổ cứng rồi em à”, mà […]