Tại sao máy tính không nhận đủ RAM? Cách khắc phục đơn giản

Đôi khi máy tính có 8GB RAM nhưng hệ thống lại chỉ nhận được 4GB, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng máy tính không nhận đủ RAM này, sau đây là một số trường hợp phổ biến cũng như 3 cách khắc phục lỗi đơn giản. Tại sao máy tính không nhận […]