Cách sữa lỗi không copy được file vào ổ cứng 

Lỗi không copy được file vào ổ cứng là lỗi thường gặp khi sau một thời gian dài sử dụng ổ cứng của bạn sẽ bị Cyclic Redundancy Check, lỗi Cyclic Redundancy Check dẫn đến việc không copy hặc xóa dữ liệu trên ổ cứng. Vì sao lỗi Cyclic Redundancy Check xuất hiện và làm […]