Điểm danh các dấu hiệu hỏng ổ cứng bạn cần biết

Là một trong các bộ phận quan trọng của máy tính, nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu, nên chỉ cần bị hỏng thì toàn bộ chúng có khả năng sẽ bị mất hết. Do đó, nếu laptop bị hư hỏng, mang đi sửa và nhận được câu trả lời “Hỏng ổ cứng rồi em […]