Ổ cứng SSD và HDD cái nào tốt? Vì sao SSD được lựa chọn?

Ổ cứng SSD và HDD cái nào tốt hơn? Có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này, tuy nhiên câu trả lời sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn, vì cả 2 loại ổ cứng này đều có ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy trước tiên mình sẽ giúp […]

Ổ cứng SSD và HDD cái nào tốt hơn? Vì sao SSD được người dùng tin tưởng lựa chọn?

Ổ cứng SSD và HDD cái nào tốt hơn? Có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề này, tuy nhiên câu trả lời sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn, vì cả 2 loại ổ cứng này đều có ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy trước tiên chúng tôi […]