Synology Active Backup for Business- Giải pháp sao lưu dữ liệu an toàn cho doanh nghiệp

Với Synology Active Backup for Business, người dùng sử dụng Synology NAS để có thể bảo vệ khối lượng công việc và dữ liệu ngay khi chúng nằm rải rác trên các máy chủ vật lý, máy ảo, PC và dịch vụ đám mây. Synology Active Backup for Busines: Giải pháp sao lưu dữ liệu […]