Review My Passport Go thiết kế đẹp tốc độ nhanh

Trước đây chúng tôi đã từng review WD My Passport Ultra. Tuy nhiên nếu bạn không có nhu cầu lưu trữ nhiều mà cần 1 ổ cứng di động có nhanh để phục vụ công việc thì bạn còn có thể lựa chọn WD My Passport Go được Western Digital ra mắt gần đây. Bài […]