Cách khôi phục file đã xóa vĩnh viễn trong thùng rác thành công

Thông thường khi bạn thực hiện thao tác xóa một file, hình ảnh hoặc một video thì dữ liệu được chuyển vào thùng rác và người dùng tìm lại được trong mục Recycle Bin. Tuy nhiên, nếu bạn xóa vĩnh viễn dữ liệu thì sẽ không thể lấy lại được từ thùng rác. Vì có […]