Hướng dẫn cách nhận kết quả xét nghiệm Covid 19 trên điện thoại

Ứng dụng Y Tế HCM đã trả kết quả xét nghiệm Covid 19 đến người dân và bạn có thể dùng mã QR để hiển thị kết quả xét nghiệm Covid 19 khi đi qua chốt kiểm dịch hoặc được yêu cầu xuất trình. Điều này giúp giảm tải việc người dân đến các cơ […]