Cách khắc phục máy macbook không nhận ổ cứng ngoài

Có rất nhiều bạn sử dụng ổ cứng ngoài bình thường với các dòng máy laptop Windows, nhưng khi chuyển sang Macbook thì lại không thấy ổ cứng trong máy nằm ở đâu cả, mặc dù ổ cứng vẫn sáng đèn. Vậy phải làm gì để khắc phục tình trạng macbook không nhận ổ cứng […]