Điểm khác biệt giữa NAS và SAN, khi nào nên NAS, SAN

Với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc lưu trữ các dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy những giải pháp lưu trữ dữ liệu đã ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Trong đó, […]