Chia sẻ và đồng bộ file dễ dàng với Synology Drive

Giờ đây, Synology Drive sẽ giúp cho việc sở hữu một private cloud cho gia đình và văn phòng được dễ hơn bao giờ hết – khi bạn sở hữu hoàn toàn 100% dữ liệu của mình và không tốn bất kỳ chi phí gia hạn nào. Đây là một thay đổi rất lớn trong […]