Hướng dẫn cách tắt menu widget trên Windows 11 đơn giản

Windows 11 đi kèm với menu Widget mới, mở ra sau khi người dùng bấm vào nút Widgets thể trên thanh tác vụ (taskbar). Nếu không có nhu cầu sử dụng menu widget và bạn muốn tiết kiệm không gian của thanh tác vụ, có thể tắt nút Widgets này đi. Vậy cách tắt menu […]