Tổng hợp cách khóa PC Windows 11 nhanh gọn nhất

Do yêu cầu công việc, đôi khi bạn phải mở và sử dụng máy tính cả ngày. Vậy khi có việc phải rời mắt khỏi máy tính, bạn nên làm gì để bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin mà không phải tắt hoàn toàn hệ thống? Rất đơn giản, hãy khóa máy […]