HDD Toshiba Enterprise 16TB

15.500.000 14.500.000

  • Dung lượng: 16TB
  • Giao tiếp: SATA-2.6/3.0
  • Tốc độ: 6.0Gbps
  • Vòng quay: 7,200rpm
  • Cache: 64MiB