Thiết bị lưu trữ Synology Expansion Unit DX1215 chính hãng

35.000.000

Supported Models:

  • FS series: FS1018
  • 19 series: DS2419+
  • 18 series: DS3018xs
  • 17 series: DS3617xs
  • 15 series: DS3615xs, DS2415+, DS2015xs
  • 13 series: DS2413+
    12 series: DS3612xs
  • 11 series: DS3611xs, DS2411+