Thiết bị lưu trữ Synology Expansion Unit RX418 chính hãng

16.650.000

Supported NAS models:

  • 20 series: RS820RP+, RS820+
  • 19 series: RS1219+, RS819
  • 18 series: RS818RP+, RS818+
  • 16 series: RS816
  • 15 series: RS815RP+, RS815+, RS815